česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Dne 15. 7. 2015 vyhlásilo MŽP ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 16. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu životní prostředí 2014–2020“, ve kterém mohou občané získat dotaci až 85 % z maximální celkové částky 150.000 Kč na způsobilé výdaje projektů snižování emisí z lokálního vytápění domácností (Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech).

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Jedná se o tepelné zdroje na pevná paliva s ručním přikládáním, jenž je třeba odstavit z provozu a nahradit ekologičtějšími tepelnými zdroji.

Dotovaná zařízení budou uvedena ve speciálním seznamu, který povede Státní fond životního prostředí ČR. Výše dotace je odstupňovaná podle typu zařízení (na nový uhelný kotel je dotace nižší než na kotel jen na biomasu nebo tepelné čerpadlo, kde může být dotace až 80 %).

Žádosti o dotaci v rámci 16. výzvy podávají jen krajské úřady, a to od 14. srpna 2015 do 30. září 2015.

Po schválení krajských projektů ze strany MŽP ČR budou krajské úřady vyhlašovat vlastní výzvy určené pro veřejnost. Po vyhlášení krajských výzev mohou občané žádat o dotaci na nový kotel nebo tepelné čerpadlo na příslušném krajském úřadě.

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikro-energetická opatření. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 Kč (které jsou součástí max. celkové částky 150.000 Kč).

V rámci 16. výzvy lze žádat o dotace na tyto výdaje:

 • nový kotel včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy
 • služby energetického specialisty
 • projektová dokumentace

Nabízíme Vám odborné konzultační služby v oblasti ochrany ovzduší (např. pomoc se zpracováním Žádosti o poskytnutí dotace, pořízení kompletní fotodokumentace stávajícího kotle, který bude nahrazen, interpretaci technických údajů kotle atd.).

V případe Vašeho zájmu o nabízené odborné konzultační služby prosím kontaktujte Ing. Kristýnu Thonovou, na mob.: 727 945 335, případně emailem na thonova@teso.cz

Těšíme se na případnou spolupráci.


Aktuálně

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Dne 15. 7. 2015 vyhlásilo MŽP ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 16. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu životní prostředí 2014–2020“, ve kterém mohou občané získat dotaci až 85 % z maximální celkové částky 150.000 Kč na způsobilé výdaje projektů snižování emisí z lokálního vytápění domácností (Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech).

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Jedná se o tepelné zdroje na pevná paliva s ručním přikládáním, jenž je třeba odstavit z provozu a nahradit ekologičtějšími tepelnými zdroji.

Dotovaná zařízení budou uvedena ve speciálním seznamu, který povede Státní fond životního prostředí ČR. Výše dotace je odstupňovaná podle typu zařízení (na nový uhelný kotel je dotace nižší než na kotel jen na biomasu nebo tepelné čerpadlo, kde může být dotace až 80 %).

Žádosti o dotaci v rámci 16. výzvy podávají jen krajské úřady, a to od 14. srpna 2015 do 30. září 2015.

Po schválení krajských projektů ze strany MŽP ČR budou krajské úřady vyhlašovat vlastní výzvy určené pro veřejnost. Po vyhlášení krajských výzev mohou občané žádat o dotaci na nový kotel nebo tepelné čerpadlo na příslušném krajském úřadě.

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikro-energetická opatření. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 Kč (které jsou součástí max. celkové částky 150.000 Kč).

V rámci 16. výzvy lze žádat o dotace na tyto výdaje:

 • nový kotel včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy
 • služby energetického specialisty
 • projektová dokumentace

Nabízíme Vám odborné konzultační služby v oblasti ochrany ovzduší (např. pomoc se zpracováním Žádosti o poskytnutí dotace, pořízení kompletní fotodokumentace stávajícího kotle, který bude nahrazen, interpretaci technických údajů kotle atd.).

V případe Vašeho zájmu o nabízené odborné konzultační služby prosím kontaktujte Ing. Kristýnu Thonovou, na mob.: 727 945 335, případně emailem na thonova@teso.cz

Těšíme se na případnou spolupráci.