česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Kalibrační laboratoř opět v provozu
22.08.2022

Dne 11.8.2022 byla obnovena činnost kalibrační laboratoře v rozsahu kalibrace analyzátorů a účinnost konvertorů NO2-NO. 

Kalibrační laboratoř
18.01.2022

Od 1.2.2022 kalibrační laboratoř pozastavuje dočasně příjem zakázek.

Analyzátor Gasmet
16.04.2020

Zkušební laboratoř uvádí od dubna 2020 do provozu nový analyzátor měřící na principu Fourierovi transformace (FT-IR) GASMET DX4000 pro měření emisí anorganických a organických látek. Vše podstatné se dozvíte v sekci měření znečišťujících látek

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2019
29.01.2020

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2019. 

Ke stažení zde: oeok-nir_vypocetni_faktory2-20190101.pdf

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Stanovení koncentrace pachových látek

Olfaktometrická laboratoř - Autorizovaná a akreditovaná laboratoř ke stanovení koncentrace pachových látek.

Dynamická olfaktometrie je metoda hodnocení znečištění ovzduší pachovými látkami. Olfaktometrii lze použít pro měření koncentrace jednotlivých pachových látek, známých i neznámých směsí plynných pachových látek. Metoda je prováděna v souladu s normou ČSN EN 13 725.

Vlastní vyhodnocení probíhá na osmimístném dynamickém olfaktometru ECOMA TO8-8, který distribuuje vzorek k posouzení komisi posuzovatelů. Komise sestává z osmi členů, vybíraných tak, aby splňovali normou předepsané požadavky na citlivost k čichovým podnětům. Před každým měřením je citlivost členů komise ověřena certifikovaným materiálem, n-butanolem.

Výstupem měření je koncentrace vyjádřená počtem pachových jednotek – tedy kolikrát je zápach intenzivnější, nežli je prahová koncentrace rozpoznání zápachu.

Evropská pachová jednotka (ouE) je definičně stanovena jako takové množství pachových látek v 1 m3 plynu, které vyvolá stejnou reakci komise posuzovatelů, jako n-butanol v koncentraci 0,040 µ mol/mol neutrálního plynu.

Dynamickou olfaktometrií lze měřit zápach v rozmezí od 12 do řádově milionů ouE.

Olfaktometrické stanovení spočívá v následujících krocích:

 • Odběr vzorků pachových látek do plynotěsných vaků pomocí odběrového zařízení. Vzorky jsou odebírány do vaků z inertního materiálu (nalophanu), testovaného na zápach.
  • odběry imisních vzorků
  • odběry emisních vzorků
  • odběry z plošných zdrojů
   • skládky odpadu
   • kompostárny
   • biodegradační plochy
   • kalová pole
   • biofiltry
   • čistírny odpadních vod
   • bioplynové stanice a další zdroje
 • Sledování meteorologických podmínek
 • Transport vzorků do laboratoře
 • Zpracování vzorků definovaným ředěním na olfaktometru
 • Senzorické hodnocení postižitelného pachového vjemu skupinou posuzovatelů (členů panelu)
 • Výpočet koncentrace pachových látek a vypracování autorizovaného/akreditovaného protokolu.

Obr.1 Odběr vzorku z plošného zdroje – povrchu skládky

obr

Obr.2 Vyhodnocení meteorologických podmínek

Obr.3 Emisní odběr

Obr.4 Posuzování v laboratoři u olfaktometru

Obr.5 Imisní odběr

Obr.6 Transport vzorků do laboratoře

Obr.7 Výpočet koncentrace pachových látek

Obr.8 Výpočet koncentrace pachových látek