česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Informace MŽP
31.05.2013

Informace z MŽP o předběžné alokaci emisních povolenek na období 2013 - 2020.

Dokument v PDF.

Stanovisko MŽP
28.03.2013

Stanovisko k platnosti autorizací k měření emisí vydaných podle zákona č.86/2002 Sb.

Dokument v PDF.

Stanovisko MŽP
28.03.2013

Interval provádění jednorázových měření emisí.

Dokument v PDF.

Stanovisko MŽP
28.03.2013

Jednorázové měření emisí plynových kotlů podle § 4 odst. 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Dokument v PDF.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Stanovení koncentrace pachových látek

Olfaktometrická laboratoř - Autorizovaná a akreditovaná laboratoř ke stanovení koncentrace pachových látek.

Dynamická olfaktometrie je metoda hodnocení znečištění ovzduší pachovými látkami. Olfaktometrii lze použít pro měření koncentrace jednotlivých pachových látek, známých i neznámých směsí plynných pachových látek. Metoda je prováděna v souladu s normou ČSN EN 13 725.

Vlastní vyhodnocení probíhá na osmimístném dynamickém olfaktometru ECOMA TO8-8, který distribuuje vzorek k posouzení komisi posuzovatelů. Komise sestává z osmi členů, vybíraných tak, aby splňovali normou předepsané požadavky na citlivost k čichovým podnětům. Před každým měřením je citlivost členů komise ověřena certifikovaným materiálem, n-butanolem.

Výstupem měření je koncentrace vyjádřená počtem pachových jednotek – tedy kolikrát je zápach intenzivnější, nežli je prahová koncentrace rozpoznání zápachu.

Evropská pachová jednotka (ouE) je definičně stanovena jako takové množství pachových látek v 1 m3 plynu, které vyvolá stejnou reakci komise posuzovatelů, jako n-butanol v koncentraci 0,040 µ mol/mol neutrálního plynu.

Dynamickou olfaktometrií lze měřit zápach v rozmezí od 12 do řádově milionů ouE.

Olfaktometrické stanovení spočívá v následujících krocích:

 • Odběr vzorků pachových látek do plynotěsných vaků pomocí odběrového zařízení. Vzorky jsou odebírány do vaků z inertního materiálu (nalophanu), testovaného na zápach.
  • odběry imisních vzorků
  • odběry emisních vzorků
  • odběry z plošných zdrojů
   • skládky odpadu
   • kompostárny
   • biodegradační plochy
   • kalová pole
   • biofiltry
   • čistírny odpadních vod
   • bioplynové stanice a další zdroje
 • Sledování meteorologických podmínek
 • Transport vzorků do laboratoře
 • Zpracování vzorků definovaným ředěním na olfaktometru
 • Senzorické hodnocení postižitelného pachového vjemu skupinou posuzovatelů (členů panelu)
 • Výpočet koncentrace pachových látek a vypracování autorizovaného/akreditovaného protokolu.

Obr.1 Odběr vzorku z plošného zdroje – povrchu skládky

obr

Obr.2 Vyhodnocení meteorologických podmínek

Obr.3 Emisní odběr

Obr.4 Posuzování v laboratoři u olfaktometru

Obr.5 Imisní odběr

Obr.6 Transport vzorků do laboratoře

Obr.7 Výpočet koncentrace pachových látek

Obr.8 Výpočet koncentrace pachových látek