česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

EK schválila konečnou alokaci pro ČR
25.11.2013

Evropskou komisí byla schválena bezplatná alokace povolenek na emise skleníkových plynů pro ČR dle čl. 10a Směrnice 2003/87/ES (tedy alokace vyjma elektřiny). Pro zařízení, u kterých nedošlo k uplatnění článků 21, 22 nebo 23 rozhodnutí 278/2011/EU tak lze očekávat alokaci v uvedeném rozsahu.

Finální alokace

Stanovisko MŽP k autorizacím na ověřování emisí CO2
17.09.2013

Opravný koeficient pro výpočet finální alokace povolenek CO2
10.09.2013

V Rozhodnutí komise 2013/448/EU byly zveřejněny hodnoty opravného koeficientu pro 3. obchodovací období pro přepočet předběžné alokace bezplatně přidělovaných povolenek na emise CO2 na finální množství.

Dokument je ke stažení zde

Stanovisko MŽP - Náležitosti žádosti o povolení zdroje dle zákona 201/2012 Sb.
17.06.2013

Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., který nemá vydané povolení podle zákona č. 86/2002 Sb. musí do 1.9.2013 požádat o povolení provozu a má povinnost předložit k žádosti o povolení provozu odborný posudek.

Vyjádření MŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


 

Společnost provádí měření emisí a imisí znečišťujících a pachových látek, skládkového plynu, ověřování emisních měřicích systémů, monitoring znečištění při sanacích, garanční testy technologií a kalibrace automatizovaný měřicích  systémů.

 

Seznam referencí služeb TESO Praha – měření emisí

       Emise

Společnost

Technologie

Rok měření

ŠKODA AUTO a.s.

Závod Mladá Boleslav

Závod Kvasiny

Závod Vrchlabí

1989 – 2019

1990 – 2019

2011 – 2019

Unipetrol RPA, spol. s r.o.

Chemická výroba

1998 – 2020

IVECO Czech a.s.

Výroba autobusů

2001 – 2019

ZENTIVA k.s.

Farmaceutická výroba

1995 – 2019

Denso Manufacturing Czech s.r.o.

Výroba kondenzátorů

2004 – 2019

Keihin Thermal Technologies Czech s.r.o.

Výroba kondenzátorů

1999 – 2019

MONDI Štětí a.s.

Papírenský průmysl

1994 – 2020

Lhoist GROUP – Vápenka Čertovy schody

Zpracování vápence

1993 – 2020

ZVVZ a.s.

Lakovny

2000 – 2019

Spalovna a komunální odpady Brno a.s.

Spalovna komunálního odpadu

1995 – 2020

ZEVO Malešice, Pražské služby a.s.

Spalovna komunálního odpadu

1998 – 2018

FN Motol

Spalovna nebezpečného odpadu

1998 – 2020

Buzuluk a.s.

Slévárny

2008 – 2019

Hexion Chemicals

Chemická výroba

1999 – 2020

SYTHOS Kralupy

Chemická výroba

1998 – 2019

ŠKO Energo spol. s r.o.

Teplárna

2005 – 2020

ČEPRO a.s.

Sklady pohonných hmot

2009 – 2012

Benzina a.s.

Čerpací stanice

1997 – 2010

OMV

Čerpací stanice

1999 – 2010

SHELL

Čerpací stanice

2004 – 2010

PAP OIL

Čerpací stanice

2005 – 2010

Aral a JET

Čerpací stanice

2000 – 2010

Akuma a.s.

Výroba baterií

1995 – 2009

Sellier & Bellot, a.s.

Výroba střeliva

1995 – 2006

Saint Gobain Litomyšl, spol. s r.o.

Výroba skleněných vláken

1995 – 2008

Jizerské sklo a.s.

Sklářské hutě

1995 – 2000

Sklo Bohemia a.s.

Sklárna

1995 – 2003

 

       Pachové látky

Společnost

Technologie

Rok měření

Preol a.s. (Chemoprojekt)

FAME výroba biodieselu

2009 – 2012

TTD, Agroetanol Dobrovice

Lihovar

2009 – 2011

MONDI Štětí a.s.

Papírenský průmysl

2008 – 2010

Biocel Paskov

Papírenský průmysl

2008 – 2015

Pražské vodovody a kanalizace a.s.

ČOV

2005 – 2009

PLP a.s., Městský lihovar Trmice

Lihovar

2008 – 2010

VEOLIA Voda a.s.

ČOV

2007 – 2010

VaK Jižní čechy

ČOV

2006 – 2007

Vertex Hodonice a.s.

Výroba skleněných vláken

2007

Unipetrol RPA

Chemické výroby, ČOV

2007 – 2008

ZOO Praha

Pavilóny zvěře

2008

 

       Skládky, skládkový plyn

Společnost

Technologie

Rok měření

DAGGER CZ

Kogenerační jednotky pro spalování skládkového plynu

2003 – 2015

MAEN spol. s r.o.

Kogenerační jednotky pro spalování skládkového plynu

2008 – 2015

COMPAG Mladá Boleslav spol. s r.o.

Skládka odpadů

2009 – 2015

Ekoservis Ralsko spol. s r.o.

Skládka odpadů

2009 – 2015

Celio a.s.

Skládka odpadů

2015

 

       AST a QAL2

Společnost

Technologie

Rok měření

TERMIZO a.s.

Spalovna komunálního odpadu

2009 - 2015

Spalovna a komunální odpady Brno a.s.

Spalovna komunálního odpadu

2011 – 2015

AVE Kralupy spol. s r.o.

Spalovna nebezpečného odpadu

2011 – 2014

GAMA Investment (elektrárna Prostějov)

Plynová turbína

2012

ZEVO Malešice, Pražské služby a.s.

Spalovna komunálního odpadu

2013

ŠKO Energo spol. s r.o.

Teplárna

2005 – 2015

Epispol a.s.

Chemická výroba

2015

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Teplárna Kladno

Teplárna Zlín

2010 – 2014

 

       Sanace

Společnost

Technologie

Rok měření

BCD CZ a.s.

Dioxinová zátěž ve Spolaně

2005 – 2009

Geosan a.s.

Rtuťová zátěž ve Spolaně

2008 – 2015

AQG

Rekultivace skládky Peklov

2005 – 2011

 

 

       Kalibrace prachoměrů

Společnost

Technologie

Rok měření

ČEZ a.s.

Elektrárna Tušimice

2010 – 2013

Unipetrol RPA, spol. s r.o.

Energetika

2000 – 2014

MONDI Štětí a.s.

Energetika a spalovací zdroje

1995 – 2015

Spalovna a komunální odpady Brno a.s.

Spalovna komunálního odpadu

1995 – 2015

ZEVO Malešice, Pražské služby a.s.

Spalovna komunálního odpadu

1998 – 2013

ŠKO Energo spol. s r.o.

Teplárna

2010 – 2015

Dalkia

Teplárna Ústí nad Labem

2004 – 2009

MVV Energie CZ

Teplárna Liberec

2000 – 2015

Česká Rafinérská (Elmep)

Česká rafinérská Kralupy

2003 – 2015

Spolana Neratovice

Energetika

2007 – 2009

 

 

       Garanční měření

Společnost

Technologie

ČEZ a.s.

GT selektivní nekatalytická redukce NOx na kotli K3 pro Alstom a ERC Emise Redukce Concepty s.r.o.

Elektrárna ČEZ Ledvice 2x110 MW, pro AUSTRIAN ENERGY, Rakousko

Elektrárna ČEZ Tušimice 4x200 MW, pro CHYIODA corp., Japonsko

Elektrárna ČEZ Chvaletice 4x200 MW, pro IVO POWER ENGINEERING, Finsko

Elektrárna ČEZ Mělník 2x110 MW a 1x500 MW, pro AUSTRIAN ENERGY, Rakousko

Elektrárna ČEZ Tušimice 4x200 MW, pro ANDRITZ, Rakousko

Technologické měření fluidního kotle bloku 110 MW v Elektrárně  ČEZ Ledvice, pro ABB USA

Garanční měření úletu kapiček za odsiřovacími jednotkami v elektrárnách ČEZ

Garanční měření rosného bodu tlakového vzduchu v jaderné elektrárně  ČEZ Temelín

Garanční měření účinnosti elektrostatických odlučovačů na elektrárenských blocích 200 MW na elektrárnách ČEZ Počerady a ČEZ Dětmarovice

SAKO Brno

Garanční měření účinnosti odlučovače kyselých plynů a polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) na městské spalovně komunálního odpadu v Brně 3x15 t

Garanční měření na městské spalovně komunálního odpadu v Brně po rekonstrukci 2x 40 t

GT spalovacích linek L2 a L3, CNIM a Orgrez

Pražské služby, a.s., ZEVO Malešice

Garanční měření tepelně technických parametrů na městské spalovně komunálního odpadu v Praze 4x15 t, včetně měření polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) a těžkých kovů.

Garanční měření emisí pyrolýzních spaloven průmyslového odpadu z výrobního programu ČKD DIZ-PUROTHERM

ZVVZ Kolárovo

ČKD Trakce

KOVOHUTĚ Břidličná

LÉČIVA Praha

SAFINA Jesenice

ZKL Ostrov n. Ohří.

BWD Line – Spalovna Lysá nad Labem

Měření emisí spaloven průmyslových a nemocničních odpadů z výrobního programu Vampola EK

nemocnice Havířov

Fakultní nemocnicei Ostrava-Poruba

KOZAK, a.s. Klatovy

Slovnaft a.s., Bratislava – teplárna

GT odsíření pro Andritz Energy & Environment

GT selektivní katalytická a nekatalytická redukce NOx pro SES Tlmače a ERC Emise Redukce Concepty s.r.o.

Mostek Energo

GT bioblok, ILD

 

 

       Biogenní uhlík

Společnost

Technologie

Spalovna a komunální odpady Brno a.s.

Spalovna komunálního odpadu

ZEVO Malešice, Pražské služby a.s.

Spalovna komunálního odpadu

Termizo, a.s., Liberec

Spalovna komunálního odpadu

Kosit a.s., Košice, Slovenská republika

Spalovna komunálního odpadu

 

 

 

 

 

Měření emisí, imisí a technologických parametrů– Zahraničí

 

 

 • Garanční měření filtračních stanic instalovaných v hliníkárně ALRO Slatina (Rumunsko) – investor BHA (Německo).
 • Stanovení emisí Σ PCDD/F a tuhých znečišťujících látek na výstupech systémů čištění spalin kotlů č. 1 a 2  a.s. OLO, Bratislava,  Slovenská republika – investor LAB SA, Francie.
 • Spolupráce na projektu UNDP/GEF project LAT/02/G31/A/1G/99 “Preperation of the POPs National Implementation plan under the Stockholm Convention” v rozsahu:

-          školení pracovníků Lotyšské agentury pro životní prostředí,

-          ukázková měření polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) na  spalovně nemocničního odpadu L.I.C. Riga (Lotyšsko) v rámci školení personálu  pro odběr PCDD/F dle ČSN EN 1948-1,

-          ukázková měření polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) na  cementářské peci Broceni A.S., (Lotyšsko) v rámci školení personálu  pro odběr PCDD/F dle ČSN EN 1948-1.

 • Technické měření v rozsahu těžké kovy, SO2 a HCl za galvanickou linkou společnosti Hansa Metallwerke A.G., Burglengenfeld (Německo) - investor Hansa Kralovice, spol. s r.o.
 • Kontinuální měření koncentrací čpavku na výstupu mísíče Lödige, Paderborn (Německo) – investor Chemoprag, a.s.
 • Spolupráce na projektu EU “Dioxin Emission in Candidate Countries“ Tender Slovakia - měření polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F)                  na výstupu regeneračního kotle Neusiedler SCO Ružomberok (Slovensko) – řešitel projektu  TNO Environment, Energy and Process Innovation, Nizozemsko.
 • Spolupráce na projektu EU “Dioxin Emission in Candidate Countries“ Tender Malta - měření polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F)                  na výstupech z kotlů Enemalta Corp., Marsa Power Plant (Malta) – řešitel projektu  TNO Environment, Energy and Process Innovation, Nizozemsko.
 • Kontrolní měření  vápenných a cementářských pecí ve východní Evropě (včetně těžkých kovů, polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F), polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), plynné anorganické sloučeniny chlóru  a plynné anorganické sloučeniny fluóru, těkavého uhlíku TOC, těkavých organických látek VOCs) - investor LHOIST, Belgie.
 • Garanční měření včetně polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F) na spalovně Ceram Čab (Slovensko) – investor ILD CZ Kladno.
 • Garanční měření včetně polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F) na spalovně SZV Jelšava (Slovensko). – investor ILD CZ Kladno.
 • Ověřovací měření účinnosti různých sorbentů pro záchyt PCDD/F na spalovně komunálního odpadu OLO Bratislava – investor Chemopetrol Litvínov.
 • Kontrolní měření cementářské pece Cementarnica USJE Skopje (Makedonie)  včetně těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F), plynných anorganických sloučenin chlóru  a plynných anorganických sloučenin fluóru, těkavého uhlíku TOC, investor Cementarnica USJE, Skopje, Makedonie.

Stanovení oxidu sírového na vstupu a výstupu odsíření teplárny ve Slovnaftu Bratislava, Slovensko, pro Andritz, Rakousko