česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

EK schválila konečnou alokaci pro ČR
25.11.2013

Evropskou komisí byla schválena bezplatná alokace povolenek na emise skleníkových plynů pro ČR dle čl. 10a Směrnice 2003/87/ES (tedy alokace vyjma elektřiny). Pro zařízení, u kterých nedošlo k uplatnění článků 21, 22 nebo 23 rozhodnutí 278/2011/EU tak lze očekávat alokaci v uvedeném rozsahu.

Finální alokace

Stanovisko MŽP k autorizacím na ověřování emisí CO2
17.09.2013

Opravný koeficient pro výpočet finální alokace povolenek CO2
10.09.2013

V Rozhodnutí komise 2013/448/EU byly zveřejněny hodnoty opravného koeficientu pro 3. obchodovací období pro přepočet předběžné alokace bezplatně přidělovaných povolenek na emise CO2 na finální množství.

Dokument je ke stažení zde

Stanovisko MŽP - Náležitosti žádosti o povolení zdroje dle zákona 201/2012 Sb.
17.06.2013

Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., který nemá vydané povolení podle zákona č. 86/2002 Sb. musí do 1.9.2013 požádat o povolení provozu a má povinnost předložit k žádosti o povolení provozu odborný posudek.

Vyjádření MŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Výroba, dodávky a servis

  • návrhy kompletních, automatizovaných emisních měřících systému (AMS)
  • dodávka, instalace a servis trvale instalovaných emisních měřících přístrojů
  • výroba, dodávka, instalace a servis odběrových zařízení pro emisní měřící systémy (sondy, topená vedení, systémy úpravy a dopravy vzorku, systémy hlídání průtoku a vlhkosti vzorku)
  • dodávka, instalace a servis systému sběru dat pro zpracování dat měřených emisními měřícími přístroji
  • návrh, dodávka, instalace a servis systémů přenosu a vizualizace emisních dat od zdrojů dat na pracoviště vzdáleného uživatele (S-base)
  • výroba, dodávka a servis odběrových aparatur pro jednorázová měření emisí tuhých, kapalných a plynných látek - souprava GTE, souprava UNIBOX - a imisí - souprava AIRMAT
  • výroba a dodávka sond pro měření průtoku odpadních plynů (prandtlovy soundy S a L)
  • dodávka teploměrů, snímačů, tlaků, vlhkoměrů, měřiče koncentrace CO v pracovním prostředí a kyslíku v plynu
  • dodávky filtračních (skelná vata, křemen, teflon) a absorpčních (polyuretanová pěna) materiálů pro vzorkování emisí a ovzduší